HIDRO TOP


Agencija HIDRO TOP osnovana je 2015. godine pod šifrom delatnosti 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Sve vreme rada Agencije, koriste se nova ali i stečena iskustva u domenu niskogradnje i visokogradnje u oblasti gradjevinarstva angažovanjem iskusnih projekatanata i odgovornih izvodjača radova sa preko 15 godina praktičnog iskustva. HIDRO TOP se bavi inženjerskim uslugama u širem smislu – projektovanje i izrada projektno-tehničke dokumentacije, angažovanje inženjera u pogledu odgovornih izvodjača radova, angažovanje inženjera u pogledu nadzora, savetovanje i konsalting posredovanje u poslovima u gradjevinarstvu.

Opširnije

USLUGE


Agencija HIDRO TOP pruža širi dijapazon inženjerskih usluga. Sagledavajući realne probleme koji nas okružuju, nedostatak načina realizacije ideje, navela je grupisanje inženjera sa ciljem pružanja usluga profesionalne realizacije. Ovo za rezultat ima profesionalni način realizacije projekata na zadovoljstvo Investitora i krajnjih korisnika. Inženjerske usluge u širem smislu, predstavljaju tehničko tehnološku realizaciju od stvaraoca ideje do predaje objekata na upotrebu. Poštovanje propisa iz oblasti gradjevinartva, tehničkih normi, prethondih domaćih i inostranih iskustava, osnovni su pravci delovanja inženjera Agencije HIDRO TOP.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati

PROJEKTI


Agencija HIDRO TOP izradjuje projektono-tehničku dokumentaciju koju Zakon o planiranju i izgradnji zahteva. Od izrade Idejnog rešenja (IDR) potrebnog za dobijanje Lokacijskih uslova, preko izrade Idejnog projekta (IDP), Projekta za gradjevinsku dozvolu (PGD) i Projekta za izvodjenje (PZI) sve do Projekta izvedenog objekta (PIO).

Saradnici
firme


Agencija HIDRO TOP uspešno već duži niz godina saradjuje sa kolegijalnim projektantskim agencijama i izvodjačkim preduzećima i radnjama.

BiroPlan Arandjelovac

GEST d.o.o. Arandjelovac

GEOVAN Project Arandjelovac

SPREG d.o.o. Arandjelovac

AR PLAN d.o.o. Arandjelovac

ORTOPOLAN Arandjelovac

DESCON
Topola

BG-Geo
Topola

SPREG d.o.o. Arandjelovac

Intergradnja COOP d.o.o. Beograd