Izvodjenje radova

Izvodjenje radova

Obaveza svake investicije iz oblasti izgradnje objekata je angažovanje odgovornog izvodjača radova. Agencija HIDRO TOP pruža usluge angažovanja odgovornog izvodjača za sve hidrotehničke objekte, objekte putne infrastrukture, objekte visokogradnje i elektro radove u objektima. U saradnji sa naručiocima radova, sprovode se svi oni postupci koje je Zakon o planiranju i izgradnji propisao a odnose se na celokupan tok gradnje objekta i praćenja sa tehnološko-tehničkog i administrativnog aspekta. Licencirani inženjeri pokrivaju sve vidove gradnje.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati