Nadzor nad izvodjenjem objekata

Nadzor nad izvodjenjem objekata

Za potrebe investitora koji su angažovani firmu za izvodjenje, Agencija HIDRO TOP pruža usluge Nadzora nad izvodjenjem objekata u skladu sa Zakonom. Svaka izgradnja objekta zahteva stručan pristup koju investitor ne mora da lično ima već je dovoljno da svoje interese prepusti i poveri stručnom Nadzoru. Agencija HIDRO TOP poseduje iskustva u realizaciji i nadzoru nad objektima iz oblasti hidrotehničkih objekata, objekata visokogradnje kao i putne infrastrukture - niskogradnje. Usluga se sastoji iz praćenja izvodjenja objekta sa tehničkog i adminstrativnog aspekta, praćenja toka izvodjenja radova, overa dokumentacije i ispostavljenih presečnih obračuna, sve do primopredaje radova.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati