O nama

O agenciji


Agencija HIDRO TOP osnovana je 2015. godine pod šifrom delatnosti 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. Sve vreme rada Agencije, koriste se nova ali i stečena iskustva u domenu niskogradnje i visokogradnje u oblasti gradjevinarstva angažovanjem iskusnih projekatanata i odgovornih izvodjača radova sa preko 15 godina praktičnog iskustva. HIDRO TOP se bavi inženjerskim uslugama u širem smislu – projektovanje i izrada projektno-tehničke dokumentacije, angažovanje inženjera u pogledu odgovornih izvodjača radova, angažovanje inženjera u pogledu nadzora, savetovanje i konsalting posredovanje u poslovima u gradjevinarstvu.

...
...
...
...

Naše vrednosti


Vrednosti Agencije HIDRO TOP je učešće u realnim poslovima u oblasti niskogradnje i visokogradnje sa angažovanjem licenciranih odgovornih izvodjača i projektanata. Već sprovedeni projekti u oblasti hidrotehnike u pogledu izrade projekata ili izvodjenja instalacija kao i projekti u oblasti putne infrastrukture, eletrotehničkih instalacija, gasnih instalacija, odaju pouzdanost i vrednost Agencije HIDRO TOP.

Misija


Misija Agencije HIDRO TOP je pružanje pune usluge iz domena inženjerskih delatnosti i tehničkog savetovanja na zadovoljstvo klijenata. Osnovnana da u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji u oblasti sopstvenih znanja i iskustava pruži naručiocima sigurnost, pouzdanost i kvalitet projektno-tehničke dokumentacije i ostalih usluga u domenu izvodjenja radova u niskogradnji i vosokogradnji.

Vizija


Vizija Agencije HIDRO TOP je da svojim radom unapredi procese i procedure u široj oblasti gradjevinarstva u skladu sa domaćim Zakonima i pravilima struke koje važe u svetu. Da angažovanjem profesionalaca sa iskustvom doprinese poboljšanju i održivosti kvaliteta usluge u gradjevinarstvu u Republici Srbiji.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati