Projektovanje arhitektonskih objekata

Projektovanje arhitektonskih objekata

Stalna potreba naručioca je projektovanje raznih objekata sa poslovnu i stambenu primenu. Projektovanje individualnih objekata kao i objekata proizvodnih hala i objekata drugih komercijalnih usluga, deo su asortimana pružanja usluga Agencije HIDRO TOP. Za ove potrebe naručioci dobijaju projektnu dokumentaciju koja je izradjena od strane vrsnih arhitekata, statičara, hidrotehničara, putara ili elektro inženjera. Svi projeti izradjuju se u skladu sa zakonom i tehničkim normama iz oblasti kojoj je projekat namenjen.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati