Projektovanje hidrotehničkih objekata

Projektovanje hidrotehničkih objekata

Agencija HIDRO TOP pruža usluge projektovanja hidrotehničkih objekata kao što su svi linijski sitemi vodovoda, kanalizacije, kišne kanalizacije kao i stacionarnih objekata u službi hidrotehnike. Brojni realizovani projekti vodosnabdevanja i kanalisanja, stvorili su iskustvo u ovoj oblasti. Samostalno ili u saradnji sa drugim projektantskim agencijama, izdvajaju se projekti vodovoda od raznih savremenih materijala sa pripadajućim objektima kao i projekti kanalizacije. Svi projekti uskladjeni su sa aktuelnim zakonskim propisima tako da naručioci za početnu ideju dobijaju brzu i upotrebljivu projektnu dokumentaciju u skladu sa svim tehničkim normama. Agencija HIDR TOP pruža usluge projhektovanja hidrotehničkih objekata i instalacija za javne institucije (javno komunalna preduzeća, Direkcije za izgradnju, opštine) kao i za privatne investitore raznih proizvodnih ili stambenih objekata. Osnova projektovanja hidrotehničkih objekata u širem smislu obuhvataju sistemi spoljnog i unutrašnjeg vodovoda (u javnim površinama i u objektima), sistemi spoljne i unutrašnje fekalne i kišne kanalizacije i sistemi protivpožarne hidrantske mreže.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati