Projekti legalizacije i ozakonjenja objekata

Projekti legalizacije i ozakonjenja objekata

Duži niz godina aktuelna tama ‘’legalizacije objekata’’, ponovno je aktuelna. Legalizacija kao ustaljen termin koji je bio u opticaju više od deset godina, zamenjen je terminom ‘’ozakonjenje objekata’’. Dodatno, osim samog termina, Zakonom je unešena forma jednostavnosti, smanjenih troškova kao i obaveznosti ozakonjenja objekata koji nemaju izradjene sve prethodne pravne i tehničke korake do dobijanja upotrebne dozvole. Agencija HIDRO TOP pruža usluge izrade projekata ozakonjenja objekata sa svom prethodnom procedurom. U okviru izrade ovih projekata naručilac dobija projektnu dokumentaciju koju zahteva propisana procedura a sa projektom za ozakonjenje naručilac je u situaciji da dugogodišnji objekat koji je izgradjen bez prethodnih uslova i dozvola, konačno ozaloni (legalizuje) i dobije upotrebnu dozvolu. Ovim smanjuje rizik negativnih posledica koje Zakon o planiranju i izgradnji propisao za one vlasnike objekata koji nemaju upotrebnu dozvolu – rušenje nelegalnih objekata.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati