Izvodjenje nadzora nad

Izvodjenje nadzora nad radovima niskogranje i visokogradnje

Analizom potreba klijenata koji angažuju HIDRO TOP utvrdjeno je da postoje relane i praktične potrebe za angažovanjem stručnih lica u vezi praćenja radova tokom izgradnje u pogledu angažovanja ili odgovornih izvodjača radova ili nadzora, ali i potrebe za sprovodjenje procedure tehničkih pregleda objekata za pribavljanje upotreben dozvole. Iskustvo u ovoj oblasti klijentu daje punu uslugu vodjenja gradilišne gradjhevinske dokumentacije zasnovane na praćenju dobijene projektne dokumentacije, izradu obračunskih listova gradjevninskih knjiga i obračunskih situacija, pregled i overu gradjevinskih dnevnika, pregled utrošaka materijala, praćenje dinamike radova, izrada izveštaja o napretku radova u skladu sa ugovorenim radovima i druga praktična znanja koje klijenti uglavnom zanemaruju prilikom započinjanja radova a koja su Zakonom o planiranju definisana i obavezna. Licencirani projektnati i izvodjači radova poseduju dovoljno višegodišnje isksustvo i znanje iz šire oblasti niskogradnje i visokogradnje.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati