Unutrašnje gasne instalacije - UGI

Unutrašnje gasne instalacije - UGI

Za potrebe izvodjenja gasnih instalacija unutar domaćinstava i ostalih objekata, prvi neophodni korak je izrada Idejnog projekta mašinskih instalacija (IDP) unutrašnjih gasnih instalacija – UGI. Za potrebe naručioca, u skladu sa izdatim uslovima Srbijagasa, izradjuju se ovi projekti na osnovu kojih se pribavlja gradjevinska dozvola koja je ujedno i drugi neophodni korak pre samog izvodjenja samih instalacija. Od skora, veoma uspešno, izradjuju se projekti UGI-a za zainteresovane naručioce u opštini Topola koja je od sredine leta 2018 priključena na sistem Srbijagasa.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati