Protivpožarna zaštita

Projekti protivpožarne zaštite i hidrantske mreže

Zakonom o planiranju i Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara definisane su osnove i potrebe za izvodjenjem hidrantske mreže u poslovnim, javnim i proizvodnim objektima. Agencija HIDRO TOP poseduje praktična znanja i iskustva u ovoj oblasti i u prethidnim godinama je izradjeno na desetine projekata hidrotehničkih instalacija sa protivpožarnim hidrantskim mrežama van i unutar objekata.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati