Projekti unutrašnjih gasnih instalacija - UGI

Projekti unutrašnjih gasnih instalacija - UGI

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, svi novi potrošači imaju potrebu za dobijanjem gradjevinske dozvole za priključenje gasa u svoje objekte. Agencija HIDRP TOP izradjuje projekte Unutrašnjih Gasnih Instalacija (UGI) za stambene objekte, objekte kolektivnog stanovanja i poslovno proizvodne objekte u skladu sa propisima i Pravilnokom koji je odredilo JP ‘’Srbija gas’’. Tokom izrade projektne dokumentacije, zainteresovani novi potrošači mogu dobiti puni opis budućih instalacija, mogućnosti potrošnje gasa, odabir opreme kotlova i grejnih pripadajućih instalacija. Usluga obuhvata izradu proejkta UGI-a do dobijanja gradjevinske dozvole i prijave radova kao i kontakt sa distributerima opreme i instalaterima za ugradnju i povezivanje sa puštanjem u rad instalacija.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati