Procena vrednosti objekata

Procena vrednosti objekata

Usluga koju pruža Agencija HIDRO TOP je i Procena objekata. Ovo je šira oblast koja se najčešće deli na procenu vrednosti objekata i na procenu kvaliteta objekta u trenutku veštačenja. Ove usluge se osim za sudske potrebe, izradjuju i za potrebe naručilaca kojima je iz raznih razloga potrebna Procena vrednosti objekta za dalje procedure od interesa za naručioca ali i Procena zatečenog stanja objekata u trenutku veštačenja. Usluga se odnosi na Procena individualnih objekata ili poslovnih objekata.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati