Tehnički pregled objekata - upotrebna dozvola

Tehnički pregled objekata - upotrebna dozvola

Nakon uspešnog projektovanja i pribavljanja neophodne gradilišne dokumentacije, kao i nakon izvodjenja radova, investitori su u obavezi da izvrše Tehnički prijem - pregled objekta radi pribavljanja upotrebne dozvole. Tek nakon dobijanja upotrebne dozvole, investicioni postupak je završen i objekat je uredno evidentiran u katastru nepokretnosti. Agencija HIDRO TOP uspešno vrši uslugu Tehničkog pregleda objekta bilo da je reč o faznom ili potpunom pregledu objekta – porodične zgrade, poslovne zgrade, industrijski objekti, infrastrukturni objekti i sl. Ovaj postupak podrazumeva punu tehničku saradnju sa Investitorima, izvodjačima, odeljenjima urbanizma u loklanoj samoupravi sve do momenta predaje dokumentacije preko CEOP-a radi pribavljanja upotrebne dozvole. U ovom postupku angažovani su pouzdani inženjeri koji prate prijem radova iz svojih oblasti od gradjevinskih radova, elektroenergetskih radova, termotehničkih instalacija, protivpožarnih instalacija do ostalih radova koji su primenjeni u objektima za pregled.

Ukoliko imate pitanja možete nas kontakirati